Ke dni 30.3.2023 Dynamo ukončuje svůj provoz. Děkujeme Vám všem za přízeň.

                        Rodina Šmídkova